hlavička

 

Pozvánka na CVV Břeclav -

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

[1] [2] [3] (celkem: 13)

Výtvarná soutěž 2018 - vyhlášení

Obr: 188.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
25. ročník výtvarné soutěže na téma 
"Zahrádka pro všechny generace"

celý text -->

Výtvarná soutěž 2017

Český zahrádkářský svaz vyhláil 24. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:
"ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ" 
V kategoriích:
Kresba, malba apod. a Polytechnické práce
A - mateřské školy; B - 1. stupeň ZŠ; C - 2. stupeň ZŠ + odpovídající ročníky gymnázií; D - speciální školy; E - základní umělecké školy.

Porota složená ze zástupců Komise pro práci s mládeží 28. dubna 2017 vyhodnotila malby, kresby i polytechnické práce. Celkem do soutěže bylo zasláno více než 2 tisíce výtvarných děl.

celý text -->

Výtvarná soutěž 2016

Odborná komise 28. dubna vyhodnotila malby, kresby i polytechnické práce. Celkem do soutěže bylo zasláno přes 2 tisíce výtvarných děl a tak i po stránce prostorové bylo vyhodnocení velmi pracné.
Do soutěže byla přidána navíc skupina E - základní umělecké školy, která ale u polytechnických prací nebyla hodnocena.

celý text -->

Výtvarná soutěž 2015

22. ročník na téma: "KYTICE VE VÁZE"

celý text -->

Výtvarná soutěž 2014

21. ročník na téma: "MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA"

celý text -->

[1] [2] [3] (celkem: 13)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

Celkem:
Dnes:
On line:
3117258
1592
20
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit